قوانین ثبت‌نام

 • شرایط شرکت در کلاس
  • حداقل زبان آموزان برای شروع کلاس پنج نفر می‌باشد. در صورتی که موسسه به هر دلیل نتواند کلاس را برگزار کند، مکلف است تمام شهریه پرداخت شده را به زبان آموز بازگرداند.
 
 • ثبت‌‌نام
  • زبان آموز موظف است هفته چهارم هر ترم با مراجعه به مسئول ثبت‌نام یا مدیر آموزشی، روز و ساعت کلاسی ترم بعد خود را پرسیده و برای ثبت‌نام ترم جدید اقدام نماید.
 
 • انصراف، ذخیره و برگشت شهریه
  • در صورت انصراف زبان آموز تا 48 ساعت قبل از شروع کلاس، 15درصد شهریه کسر شده و مابقی به وی بازمی‌گردد.
  • پس از شروع کلاس، شهریه پرداختی بازگردانده نمی‌شود. در صورتی که زبان‌آموز نتواند در کلاس شرکت کند، می‌تواند با معرفی زبان‌آموز جایگزین شهریه‌ی خود را پس گرفته و یا در صورت رسیدن آمار کلاس به بیش از ده نفر آن را برای ترم بعد ذخیره کند.
  • شرکت زبان‌آموز در یک جلسه کلاس به منزله شرکت در آن دوره بوده و وی را ملزم به پرداخت کل شهریه می‌کند.
 
 • تاخیر، غیبت و حذف از گروه
  • حداکثر تاخیر مجاز پنج دقیقه در هر جلسه است. در صورت تاخیر بیش از پنج دقیقه، زبان‌آموز برای حضور در کلاس موظف است برای دریافت یادداشت به روابط عمومی مراجعه نماید.
  • در صورت تأخیر یا ترک کلاس بیش از 45 دقیقه، آن جلسه برای زبان‌آموز غیبت محسوب می‌شود.
  • حداکثر غیبت مجاز در هر ترم سه جلسه می‌باشد.
  • زبان‌آموز در طول کلاس، مجاز به ترک غیرموجه کلاس و استفاده از تلفن همراه نمی‌باشد.
 
 • جلسات جبرانی
  • چنانچه کلاسی نیاز به برگزاری جلسات جبرانی داشته باشد، تعیین روز و ساعت کلاس با موسسه می‌باشد و زبان‌آموز می‌بایست به موقع و با آمادگی لازم، در کلاس جبرانی شرکت کرده و فعالیت‌های مرتبط با آن را انجام دهد.
صبح: 12:30 – 9:00
بعدازظهر: 22:00 – 16:00
 ‼️ پنجشنبه ها در نوبت صبح تعطیل است

📍بوشهر، میدان قدس، خیابان امام (سنگی)، بوستان ۳۰

☎️ ۰۷۷-۳۳۳۲۵۱۵۰
☎️ ۰۷۷-۳۳۳۲۵۹۰۳
📱  ۴۸۶۶ ۰۴۸ ۰۹۱۷

🌐 info@aryafli.ir

 • صبح: 12:30 – 9:00
 • بعدازظهر: 22:00 – 16:00
     ‼️ پنجشنبه ها در نوبت صبح تعطیل است

بوشهر، میدان قدس، خیابان امام (سنگی)، بوستان ۳۰

 • ۰۷۷-۳۳۳۲۵۱۵۰
 • ۰۷۷-۳۳۳۲۵۹۰۳
 •  ۴۸۶۶ ۰۴۸ ۰۹۱۷

info@aryafli.ir